Karry Kalkun og frokostfrakken

(Foto: Brynhild Nilsgård, Arbeidets Rett)

Karry Kalkun og Frokostfrakken var en julemusikal som ble satt opp i Vikahallen i 1991. Aldri før hadde Bergstaden Teaterlag gjort en oppsetning med så mange medvirkende, bak og på scenen. Til sammen over 80 personer var engasjert i oppsetningen. Stykket er skrevet av Tor Andersen, og musikken skrevet av Svein Gundersen.

Aktører:
Eirik Heggstad, Anne Karin T Wendelbo, Ingrid Indset, Gunhild Ø Thorsen, An-Magritt T Wendelbo, Gunhild G Enget, Jan Tambs-Lyche, Inger Tambs-Lyche, Barbro S Wiggen, Trygve Tambs-Lyche, Martin Haanshuus, Torfinn Rohde, Tore Michael Røsten, Ingeborg Anne Ødegård, Laila Helgemo, Ove Røste, Hallgeir Sletten, Thorbjørn Eggen, Ingunn Tronsmed, Elisabeth Sevatdal, Maren Kleven, Hanne Bryde, Eline Bragedatter Berg, Aud Selboe, Camilla Salvesen, Mikael Tronsmed, Anne Lene Østby, Maren Ødegård, Annichen Skaug, Bjørn Erik Gullikstad, Vigdis Tronsmed, Signe Vaa, Lise S Wiggen, Erica Pettersen, Ingunn Kverneng, Kari Therese Dahl, Therese Lien og Marte Skancke.

Kor arrangement / dirigent:
Elise Leganger.

Sangkor:
Røros Kammerkor.

Orkester:
Kjell Arne Rokseth, Øystein Løkken og Rune Hov.

Produksjonsansvarlige:
Hilde Bergebakken, Anne Karin T Wendelbo, Per Tore Holgersen og Kari Kluge.

Instruksjon og regi:
Eli Sørensen og Hilde Bergebakken (ass.)

Sanginstruksjon:
Anne Karin T Wendelbo.

Sminke:
Vigdis Sandnes, Ranja Thørn, Anne Birgitte Dille og Monica Bukkvold.

Rekvisitør:
Ester Mikkelsen.

Kostyme:
Ingegjerd Murstam, Berit Bakosgjelten, Ellen Røsand, Gina Korneliussen, Rita Murstam, Kjersti Nøkleby og Hilde Slåen.

Scenografi:
Per Tore Holgersen.

Maler, diverse:
Roar Sundt.

Lyd:
Stig Aspaas og Terje Sundt.

Lys:
Wenche Wessel, Torgrim Løkken og Elin Ingvaldsen.

Catering:
Kari Leinum Prytz.

Markedsføring:
Pia Irvam, Kåre Wessel, Tor Enget og Kari Kluge.

Billettordning:
Karl Ole Solli og Ellen Anda.